Kontakt

David Kodad
tel.: + 420 608 966 301
mail: kodad.svrzno@seznam.cz

Tsedendarjaa Enkhbayar
tel.: +976 96 117744
mail: enkh7777@yahoo.com

Napsat komentář